Bildelning, förnybar energi och vägen mot nettonoll 2040 i fokus

I sin hållbarhetsrapport för 2023 lyfter mobilitetsföretaget Lynk & Co fram bolagets miljömässiga framsteg och stakar ut vägen mot att uppnå nettonollutsläpp 2040.

Lynk & Co:s senaste hållbarhetsrapport visar bolagets plan för en grönare framtid och presenterar ett antal mål som alla syftar till att uppnå nettonollutsläpp 2040. Ett mål som är en viktig del av bolagets ambitiösa hållbarhetsstrategi, som omfattar allt från mångfald på arbetsplatsen till klimatneutral tillverkning i produktionen. Rapporten återspeglar Lynk & Co:s engagemang för hållbarhet i alla aspekter av verksamheten.

 

Genombrott för hållbar mobilitet: bildelningsanvändningen har tredubblats
Bildelning har alltid varit fokus för Lynk & Co som ett sätt att minska sitt koldioxidavtryck – och 2023 års siffror visar på ett betydande genombrott. Antalet genomförda bildelningssessioner ökade med hela 208 procent jämfört med föregående år. Bolagets bildelningsplattform ger användare tillgång till en högkvalitativ mobilitetslösning utan att behöva äga sitt fordon, och ger samtidigt bilägarna möjligheten att tjäna pengar på utlånet. Något som bidrar till en optimering av den totala bilanvändningen.

På Lynk & Co vill vi göra hållbara transporter tillgängliga för alla och vår bildelningsplattform spelar en viktig roll i den visionen. Det är ett enkelt sätt för människor att använda bilar mer effektivt, särskilt de som står still för det mesta. Vi ser att plattformen fortsatt kommer vara en central del i vår verksamhet för att främja mer hållbara val. Nicolas López Appelgren, vd för Lynk & Co.

 

Vägen mot nettonoll

För att vara med och förändra dagens mobilitet och tillhandahålla lösningar för en uppkopplad generation måste hållbarhet vara ett centralt fokus. Under 2023 gjorde Lynk & Co flera framsteg inom området. Bolaget lanserade den fullständiga versionen av sin bildelningsplattform, man genomförde sin första livscykelanalys (LCA) av modellen ”Lynk & Co 01” och fortsatte att använda 100 procent förnybar el i sina produktionsanläggningar, klubbar och kontor. 2030 är målet att alla bilar ska tillverkas med 50 procent hållbara material, man ska arbeta med klimatneutrala tillverkningsmetoder och man ska uppnå ett 50 procent lägre CO2-avtryck i bilens livscykel. Detta visar Lynk & Co:s engagemang inom hållbarhet och syftar till att uppnå bolagets mål om nettonollutsläpp till 2040.

 

För mer information – läs hela Lynk & Co:s hållbarhetsrapport för 2023 här.

Om Lynk & Co

Hej, vi är Lynk & Co!

Lynk & Co bildades för att erbjuda mobilitetslösningar till en uppkopplad generation. Vi tillverkar riktigt bra bilar (som har alla funktioner du vill ha utan att du behöver be om dem), och vi låter dig använda dessa bilar på ett helt nytt sätt. Med ett flexibelt utbud av bilägarskap fortsätter vi att driva utvecklingen för att möta behoven hos våra trendmedvetna konsumenter på deras egna villkor.

Presskontaktuppgifter

Relaterade ämnen

Receive Lynk & Co news on your RSS reader.

Or subscribe through Atom URL manually