Lynk & Co presenterar hållbarhetsinsikter från sin första livscykelanalys

Mobilitetsföretaget Lynk & Co har gett IVL Svenska Miljöinstitutet i uppdrag att utföra en livscykelanalys av sin plug-in hybridbil – Lynk & Co 01. Det är ett viktigt steg i bolagets hållbarhetsresa då det ger transparent information om 01:ans hållbarhetsprestanda. Studien identifierar de områden där det finns störst potential till minskad klimatpåverkan, både i produktionen samt för Lynk & Co:s medlemmar.

Den omfattande studien bedömer 01:ans koldioxidavtryck under hela sin livscykel, och omfattar allt från produktion, logistik, användning samt hantering av bilen när den tagits ur bruk. Baserat på standarder inom livscykelanalys belyser rapporten vikten av (minskade) utsläpp i användningsfasen, konsumentval och användning av återvunnet material för en minskad miljöpåverkan.

I Lynk & Co:s hållbarhetsresa är transparens och ansvarstagande viktigt. Med insikterna från vår livscykelanalys kommer Lynk & Co kunna göra bättre miljömässiga val, vilket kommer bidra till en mer hållbar framtid inom fordonsindustrin, säger Alain Visser, vd Lynk & Co. Alain Visser , vd Lynk & Co

Livscykelanalysen identifierade följande tre huvudområden

Bildelning ger minskade utsläpp

Bildelning minskar efterfrågan på fler bilar, och livscykelanalysen visar att om konsumenterna är öppna för att äga mindre och dela mer av sin bil så kan utsläppen minskas. Rapporten visar att om man delar sin bil hälften av tiden och laddar den med el från vindkraft kan utsläppen minskas med över 70 procent jämfört med att köra på bensin och inte dela sin bil alls.

Hur man väljer att ladda sin bil har stor effekt

Laddningsvanor har en avgörande påverkan på Lynk & Co 01:s klimatavtryck. Om bilen inte är laddad, och således går på bensin, eller laddas med el från kolkraft, utgör själva användningsfasen (det vill säga perioden då bilen är i bruk) hela 70 procent av bilens totala miljöpåverkan under sin livscykel. Laddning med den europeiska elmixen kan betydligt minska användningsfasens påverkan – med uppskattningsvis 35 ton CO2e-utsläpp under bilens livscykel. Detta jämfört med 59 ton CO2e-utsläpp om bilen går på bensin och el från kolkraft.

Återvunna material sparar energi

Materialval spelar en viktig roll för bilens klimatavtryck. Att öka användningen av återvunnet material genom hela produktionsprocessen, såsom aluminium, stål och plast, kan spara en betydande mängd energi och minska miljöpåverkan. Lynk & Co arbetar därför ständigt för att öka andelen återvunnet material i sin produktion.

Läs sammanfattningen för mer information och rapporten för hela analysen.

Om Lynk & Co

Hej, vi är Lynk & Co!

Lynk & Co bildades för att erbjuda mobilitetslösningar till en uppkopplad generation. Vi tillverkar riktigt bra bilar (som har alla funktioner du vill ha utan att du behöver be om dem), och vi låter dig använda dessa bilar på ett helt nytt sätt. Med ett flexibelt utbud av bilägarskap fortsätter vi att driva utvecklingen för att möta behoven hos våra trendmedvetna konsumenter på deras egna villkor.

Presskontaktuppgifter

Relaterade ämnen

Receive Lynk & Co news on your RSS reader.

Or subscribe through Atom URL manually