STOCKHOLM_Aerial.jpg
 • jpg

Cities Reimagined by Lynk & Co

Svenskarna mest positiva till bildelning i Europa, visar en ny internationell undersökning av Ipsos, på uppdrag av Lynk & Co.

Dagens städer är tillika delar anpassade till bilar som de är för människor. En ny internationell undersökning av Ipsos för göteborgsbaserade Lynk & Co visar att den gemensamma önskan bland stockholmare såväl som sju andra europeiska huvudstäder är ett bättre nyttjande av fordon och gator. Stockholm är även den stad där flest ställer sig positiva till bildelning (56 procent). Sett till att bilar idag endast används fyra procent av sin existens vill Lynk & Co förändra bilindustrin och utmana idén att bilar är ägodelar snarare än ett delat transportsätt.

Stockholms innerstad täcks idag av närmare 550 000 kvadratmeter parkeringsplatser, vilket motsvarar ett och ett halvt Gamla stan eller 77 fotbollsplaner. Med den internationella undersökningen ”Cities Reimagined” med över 8000 respondenter i åtta europeiska huvudstäder vill mobilitetsföretaget undersöka hur europeiska medborgare trivs i sina städer idag samt hur de skulle vilja förändra dem. Det visar sig att åsikterna skiljer sig åt.

STOCKHOLM_Pedestrian.jpg
 • jpg

Stockholmare och unga positiva till att dela

Undersökningen visar att stockholmarnas inställning till bildelning sticker ut i Europa där 56 procent är positiva i kontrast till genomsnittet på 36 procent för samtliga städer. Ser man på övriga städers inställning är invånarna i Bryssel minst benägna att bildela där endast 27 procent kan tänka sig att testa, följt av Paris och Berlin på 29 respektive 31 procent. Samtidigt hamnar Stockholm sist när det kommer till faktisk användning av bilddelning med endast 15 procent jämfört med snittet för samtliga städer på 29 procent.

 

Sett till kön är inställningen till bildelning snarlik i Europa men varierar när det kommer till respondenternas ålder, där den yngre generationen visar sig vara mer positiva. Bland de svarande i åldern 25-34 år ställer sig 66 procent positiva till bildelning, i kontrast till de tillfrågade i åldern 55-65 där endast 35 procent känner likadant.

- Att bilar står parkerade 96 procent av tiden visar på att våra städer har stor outnyttjad potential. Jag känner mig motiverad av resultaten från undersökningen och jag är glad över att Europas invånare håller med oss om att göra våra städer mer öppna, tillgängliga och gröna. Det är dags för städer som anpassade för människor istället för bilar. Alain Visser, CEO of Lynk & Co

Färre parkeringsplatser – mer plats för liv

Stockholmarna har fått välja ut områden som de anser vara i behov av förändring. Här hamnar Skanstull i topp med 25 procent, därefter kommer Klarabergsviadukten och Sergels torg på 22 respektive 19 procent.

Sett till förändringar i staden är stockholmarnas mest förekommande önskan att ersätta parkeringsplatser med mer grönska (60 procent), fler caféer och barer (33 procent) samt bänkar och platser för vila (27 procent).

Om städer byggdes för människor och inte bilar, skulle dess invånare kunna njuta av grönare, mer levande och inspirerande stadsmiljöer. I framtiden är bildelning ett alternativ för att omvandla världens städer till att bli mer människocentrerade, vilket är Lynk & Co’s vision.

Om undersökningen

Cities Reimagined av Lynk & Co är en internationell undersökning av Ipsos, ett globalt strategi- och analysföretag med 18 000 anställda i 90 länder, på uppdrag av Lynk & Co. Undersökningen bestod av 8003 intervjuer med kvinnor och män i åldrarna 18-65 i åtta europeiska huvudstäder: London, Paris, Berlin, Rom, Madrid, Amsterdam, Stockholm och Bryssel. Fältperioden var juli – augusti 2022.

BERLIN_Aerial.jpg
 • jpg
BERLIN_Pedestrian.jpg
 • jpg
AMSTERDAM_Aerial.jpg
 • jpg
AMSTERDAM_Pedestrian.jpg
 • jpg
STOCKHOLM_Aerial.jpg
 • jpg
STOCKHOLM_Pedestrian.jpg
 • jpg
MADRID_Aerial.jpg
 • jpg
MADRID_Pedestrian.jpg
 • jpg
ROME_Aerial.jpg
 • jpg
ROME_Pedestrian.jpg
 • jpg
LONDON_Aerial.jpg
 • jpg
LONDON_Pedestrian.jpg
 • jpg
BRUSSELS_Aerial.jpg
 • jpg
BRUSSELS_Pedestrian.jpg
 • jpg
PARIS_Aerial.jpg
 • jpg
PARIS_Pedestrian.jpg
 • jpg

Om Lynk & Co

Hej, vi är Lynk & Co!

Lynk & Co bildades för att erbjuda mobilitetslösningar till en uppkopplad generation. Vi tillverkar riktigt bra bilar (som har alla funktioner du vill ha utan att du behöver be om dem), och vi låter dig använda dessa bilar på ett helt nytt sätt. Med ett flexibelt utbud av bilägarskap fortsätter vi att driva utvecklingen för att möta behoven hos våra trendmedvetna konsumenter på deras egna villkor.

Presskontaktuppgifter

Receive Lynk & Co news on your RSS reader.

Or subscribe through Atom URL manually