Lynk&Co_04_02_1792.jpeg
  • jpeg

Vägen framåt: En undersökning för att belysa (o)jämställdhet inom bilindustrin

Mobilitetsmärket Lynk & Co lyfter fram siffror från en underrepresenterad bransch och ger ett mäktigt löfte

Bilindustrin är en dinosaurie, som har funnits i över 100 år, och inte hängt med när samhället utvecklats.

I ny undersökning från det globala mobilitetsvarumärket Lynk & Co och, det globala dataanalysföretaget, Statista jämför könsfördelningarna vid några av världens ledande biltillverkare. Resultaten visar att branschen har stora jämställdhetsbrister. I snitt utgörs bilmärken till 15% av kvinnor, med siffror som varierar mellan 30% i toppskiktet och 2% i den absoluta botten.

Som svar på problemets omfattning lovar Lynk & Co att uppnå en jämställd 50/50-fördelning mellan könen inom företaget till slutet av 2021 och en 50/50-fördelning även i ledningen till slutet av 2023.

Även om Lynk & Co brukar definiera sig som ett mobilitetsvarumärke, är de fortfarande på många sätt en del av bilindustrin. Lynk & Co grundades som ett alternativ till traditionella bilmärken, och företaget är inriktat på att skapa ett mer rättvist, progressivt och hållbart samhälle. Visst, team som präglas av mångfald leder till ökad lönsamhet. Men framför allt är det helt enkelt den rätta vägen. Än idag exkluderas och diskrimineras mängder av talangfulla personer på grund av faktorer så som kön.

Bromsklossarna inom bilindustrin har alltför länge exkluderat kvinnor och praktiskt taget alla som inte är en heterosexuell vit man. Lynk & Co är fast beslutna om att ändra på det. Hur kan vi skapa lösningar som fungerar för alla, om vi inte har alla samlade vid bordet? Alain Visser, VD för Lynk & Co

Generellt sett sticker Lynk & Co ut jämfört med övriga i branschen – men den ribban är rätt låg. Lynk & Co har idag en tre gånger bättre fördelning än branschgenomsnittet (15%), med 45% av teamet som identifierar sig som kvinnor. Branschen uppvisar även dystra siffror när det gäller kvinnor i ledningen, med ett genomsnitt på 11% kvinnor i ledningsgrupper och 18% kvinnor som styrelseledamöter. Inom Lynk & Co utgörs 33% av ledningsgrupperna av kvinnor och det finns en jämn 50/50-fördelning på styrelsenivå.

Nyligen genomförda studier har dessutom visat att företag som har en större kvinnlig representation får högre ekonomisk lönsamhet (1) och en mer samarbetsvillig och nyskapande arbetsstyrka.(2)Det är alltså bevisat att när jämlikhet uppmuntras och används i praktiken blir den en stark kraft som driver företaget framåt.

Jämställdhet på arbetsplatsen bör inte bara vara en målsättning. Vi har funnit att den är helt avgörande för ett företags tillväxt och produktivitet. Om människor hålls tillbaka kommer vi aldrig att gå framåt som bransch. Idag har vi avslöjat verkligt nedslående statistik och vi är inte perfekta. Därför utmanar vi oss själva med ett djärvt löfte om att uppnå total jämlikhet mellan könen inom hela vår arbetsstyrka till slutet av 2023.  Telma Negreiros, VP PR och Kommunikation 

Lynk & Co har vidtagit omedelbara åtgärder genom att ta fram en långsiktig strategi för att ytterligare förbättra könsjämlikheten och mångfalden inom hela företaget i framtiden.

Notering till redaktörer

Notering: Den här undersökningen utgick från medarbetarnas juridiska kön när de anställdes. Det innebär att den inte tar hänsyn till anställda som identifierar sig som något annat än sitt juridiska kön eller som identifierar sig utanför det binära könssystemet. Undersökningen tittar inte heller på hur faktorer som etniskt ursprung och sexuell läggning förstärker jämlikhetsbristerna. Det här är viktiga områden som Lynk & Co skulle vilja kartlägga i fortsatt undersökning.

Undersökningen har genomförts av Statista. Statista hämtade informationen från officiella årsrapporter från 43 av världens ledande OEMs och leverantörer inom bilindustrin från 2019 ända fram till idag. Genomsnittsstatistiken från undersökningen har sammanställts med den senaste datan, när det funnits.

1 https://www.piie.com/publications/working-papers/gender-diversity-profitable-evidence-global-survey

2 https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/au/Documents/human-capital/deloitte-au-hc-diversity-inclusion-soup-0513.pdf

Other OEMs Gender Split.jpg
  • jpg
Lynk & Co Employee Gender Split.jpg
  • jpg

Om Lynk & Co

Hej, vi är Lynk & Co!

Lynk & Co bildades för att erbjuda mobilitetslösningar till en uppkopplad generation. Vi tillverkar riktigt bra bilar (som har alla funktioner du vill ha utan att du behöver be om dem), och vi låter dig använda dessa bilar på ett helt nytt sätt. Med ett flexibelt utbud av bilägarskap fortsätter vi att driva utvecklingen för att möta behoven hos våra trendmedvetna konsumenter på deras egna villkor.

Presskontaktuppgifter

Relaterade ämnen

Receive Lynk & Co news on your RSS reader.

Or subscribe through Atom URL manually