AMSTERDAM_Aerial.jpg Photo credit: Lynk & Co / Roberto Raez + Guillermo Gusó
 • jpg
AMSTERDAM_Aerial.jpg Photo credit: Lynk & Co / Roberto Raez + Guillermo Gusó

Onderzoek Lynk & Co: hoe zien Europeanen de stad van de toekomst?

Helft van de Amsterdammers regelmatig geïrriteerd door verkeer.

Vandaag de dag zijn steden net zo goed ingericht voor auto’s als voor mensen. Uit een internationaal onderzoek van Ipsos voor het mobiliteitsmerk Lynk & Co* blijkt dat Europeanen graag efficiënter gebruik willen maken van bestaande voertuigen en dat zij meer ruimte in de stad willen vrijmaken voor groen. De nieuwe data en het feit dat de gemiddelde auto slechts 4 procent van de tijd in gebruik is, maken dat Lynk & Co de industrie uitdaagt voor een nieuwe benadering van mobiliteit. Amsterdammers zijn van mening dat vooral de Kinkerstraat en de Overtoom een transformatie moeten ondergaan. 

Minder parkeerplaatsen, meer leefruimte

Steden bestaan voor een groot gedeelte uit parkeerplaatsen, zo heeft Stockholm 550.000 vierkante meter aan permanente parkeerruimte. Dat is meer dan 77 voetbalvelden. Uit het onderzoek blijkt dat Europese stedeling deze parkeerplaatsen het liefst vervangen zien worden door meer groen (57 procent), gevolgd door plekken om te rusten (32 procent) en bredere trottoirs (28 procent). De wensen per stad zijn verschillend. Zo wil Brussel, één van de minst groene steden in dit onderzoek, het minst graag meer groen in de stad. Londenaren zijn grote liefhebbers van kunst en stemmen daarom voor meer openbare kunst en graffiti als alternatief voor parkeerplaatsen.  

Wat vinden de Amsterdammers? 

Wellicht geen verrassing, maar Amsterdammers willen naast meer groen (62 procent), vooral bredere fietspaden (34 procent). 64 procent vindt ook dat de ruimte voor parkeerplaatsen beter benut kan worden voor het bouwen van huizen. Een derde wil graag meer sportscholen en openbare badhuizen en ook cafés staan hoog op het verlanglijstje (27 procent). Uit het onderzoek blijkt bovendien dat het vele verkeer in Amsterdam ook effect heeft op de gemoedstoestand van inwoners: de helft van de Amsterdammers geeft aan regelmatig geïrriteerd te zijn door het verkeer en drukke verkeerspunten te vermijden. 

AMSTERDAM_Pedestrian.jpg Photo credit: Lynk & Co / Roberto Raez + Guillermo Gusó
 • jpg
AMSTERDAM_Pedestrian.jpg Photo credit: Lynk & Co / Roberto Raez + Guillermo Gusó

Lynk & Co heeft per stad beelden gecreëerd die laten zien hoe steden eruit kunnen zien als er minder auto’s zouden rondrijden en steden meer ingericht worden op leefbaarheid voor mensen in plaats van op autogebruik. Klik hier voor alle beelden. 

Jongeren het meest enthousiast over autodelen

Efficiënter gebruikmaken van bestaande voertuigen, bijvoorbeeld door middel van autodelen, is belangrijk om ruimte in de stad terug te winnen voor de inwoners. De houding ten opzichte van autodelen is vergelijkbaar in de acht onderzochte steden, maar verschilt als het gaat om de leeftijd van de respondenten. Van de respondenten tussen 25 en 34 jaar staat 66 procent positief tegenover autodelen. Daarentegen denkt slechts 35 procent van de respondenten tussen 55 en 65 jaar hier net zo over.  

Met auto's die 96 procent van de tijd geparkeerd staan, hebben Europese steden veel onbenut potentieel. Ik ben blij dat de mensen in Europa het eens zijn met onze missie van meer toegankelijke, open en groene steden. Het is tijd om onze menselijke ruimte terug te winnen. Alain Visser, CEO of Lynk & Co

Rondetafelgesprek Stad van de Toekomst

Lynk & Co en Change Inc. organiseerden op 8 november een rondetafelgesprek in de Amsterdam Club van Lynk & Co over de stad van toekomst en de rol die mobiliteit daarin speelt. Experts uit verschillende disciplines - planologie, mobiliteit en civiele techniek - gingen samen met Alain Visser in gesprek over hoe we de Nederlandse steden leefbaarder, inclusiever en meer klimaatneutraal kunnen maken. Dat steden groener moeten worden, werd unaniem geconstateerd. Eke Schins-Derksen, sectorleider Rijk, onderwijs en gezondheidszorg bij Arcadis: “We moeten opschieten met vergroenen. Met de opwarming van de aarde worden stenen steden steeds heter en bomen en planten verkoelen de stad enorm.” Edvard Hendriksen, adviseur duurzame mobiliteit bij Over Morgen stelt: “Het is van belang dat we meer ruimte maken voor deelmobiliteit willen we die shift maken naar een klimaatneutrale stad.” Marc de Wit, director bij Circle Economy, voegde daaraan toe dat we met elkaar minder spullen beter moeten gaan gebruiken - deze manier van leven wordt micro living genoemd. Er werd geconcludeerd dat samenwerking cruciaal is en er een belangrijke rol ligt voor werkgevers en de overheid om een transitie naar een leefbare stad met goede mobiliteit mogelijk te maken. 

Over het onderzoek 

Het rapport "Cities Reimagined by Lynk & Co" is gebaseerd op een internationale enquête die in opdracht van Lynk & Co is uitgevoerd door Ipsos, een wereldwijd onderzoeksbureau met 18.000 medewerkers in 90 landen. Het onderzoek bestond uit 8003 interviews met vrouwen en mannen in de leeftijd van 18-65 jaar in acht Europese landen: Londen, Parijs, Berlijn, Rome, Madrid, Amsterdam, Stockholm en Brussel. De interviews werden afgenomen in juli - augustus 2022. 

BERLIN_Aerial.jpg
 • jpg
BERLIN_Pedestrian.jpg
 • jpg
AMSTERDAM_Aerial.jpg
 • jpg
AMSTERDAM_Pedestrian.jpg
 • jpg
STOCKHOLM_Aerial.jpg
 • jpg
STOCKHOLM_Pedestrian.jpg
 • jpg
MADRID_Aerial.jpg
 • jpg
MADRID_Pedestrian.jpg
 • jpg
ROME_Aerial.jpg
 • jpg
ROME_Pedestrian.jpg
 • jpg
LONDON_Aerial.jpg
 • jpg
LONDON_Pedestrian.jpg
 • jpg
BRUSSELS_Aerial.jpg
 • jpg
BRUSSELS_Pedestrian.jpg
 • jpg
PARIS_Aerial.jpg
 • jpg
PARIS_Pedestrian.jpg
 • jpg

Over Lynk & Co

Hi, wij zijn Lynk & Co!

Lynk & Co is opgericht om mobiliteitsoplossingen te bieden voor de 'connected' generatie. We maken echt, echt goede auto's (het soort dat alle functies heeft die je wilt zonder dat je erom hoeft te vragen), maar we bieden ook een nieuwe manier om die auto's te gebruiken. Met een flexibel aanbod van autobezit blijven we de evolutie stimuleren om tegemoet te komen aan de behoeften van onze coole consumenten op hun eigen voorwaarden.

Contactgegevens

Ontvang het laatste Lynk & Co nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL